10

ԱՇ­ԽԱՐՀՆ ԱՆ­ՑԱԾ ՇԱ­ԲԱԹ

Մի­ջազ­գա­յին հան­րութ­յունն ան­ցած շա­բաթ ևս­ ու­շի-ու­շով հետևում էր ՊՊԾ գն­դի գրա­վու­մից հե­տո Երևա­նում ստեղծ­ված ար­տա­ռոց ի­րա­վի­ճա­կին: Շուրջ եր­կու շա­բաթ շա­րու­նակ­վող լար­ված ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի հան­գու­ցա­լուծ­մա­նը շա­տերն էին սպա­սում:

Կարդալ ավելին

էջ 3 - 3

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register