Խնամք

1

ՔԱՂՑԿԵՂՆ  ԸՆԿՐԿՈւՄ Է

«International Papillomavirus Society»- ին օրերս խիստ ուշագրավ ուսումնասիրություն է հրապարակել:

Կարդալ ավելին

6

ՔԱՐԻՑ ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿ ՔԱՄՈՂ ԻՄ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈւՐԴ

Արդյո՞ք պետք է սովորական հարբուխի կամ այլ հիվանդության դեպքում հակաբիոտիկ խմել։

Կարդալ ավելին

2

ԻՆՉՊԵՍ ԱԶԱՏՎԵԼ ԿՊՉՈւՆ ՎԱՐՔԻՑ

«Ճամփորդը» շարունակում է հոգեբանական հոդվածաշարը՝ հոգեբան և հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանի հետ:

Կարդալ ավելին

1

ՈւՇԱՀԱՅՏ ՄԱՐԴԱՍՊԱՆԸ. ԹՈՔԱԲՈՐԲ

Թոքաբորբով հատկապես շատ են հիվանդանում աշնանը և ամռանը, երբ շոգ է և օդորակիչն անդադար աշխատում է, իսկ նրա զտիչն էլ՝ լավ մաքրված չի լինում:

Կարդալ ավելին

kerakrum1

ՈՒՇԱԳՐԱՎ ՓԱՍՏԵՐ ՄԵՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ՄԱՍԻՆ

Մինչև 7 ամսականը երեխան կարողանում է շնչել և կուլ տալ միաժամանակ։

Կարդալ ավելին

as

ԱՍԵՂՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՄԱՍՏԸ ՊԱՐԶԱԾ ՀԱՅԸ

Վաղնջական ժամանակներից եկող բժշկության խիստ ինքնատիպ այս ուղղության մասին է «Ճամփորդ»-ի զրույցը՝ չինական բժշկական գիտությունների մագիստրոս, ասեղնաբույժ, հոգեբան Արմեն Աղուզումցյանի հետ, ով ներկա պահին աշխատում է արտերկրում:

Կարդալ ավելին

orz

7 ԽՈՐՀՈՒՐԴ՝ ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Օդի ջերմաստիճանի անկմանը զուգահեռ, երբ մարդիկ սկսում են ավելի շատ ժամանակ անցկացնել փակ տարածքներում, սուր շնչառական հիվանդությունների նկատելի աճ է արձանագրվում: Պատճառները բազմաթիվ են. նախ՝  մարդիկ այնքան էլ հեշտությամբ չեն…

Կարդալ ավելին
ariii

ՏԵ­ՍՈ­ՂՈՒԹ­ՅԱՆ ՀԻ­ԳԻԵ­ՆԱՆ

Հատ­կա­պես ա­մա­ռա­յին օ­րե­րին աչ­քե­րը պաշտ­պա­նութ­յան կա­րիք ու­նեն՝ արևի ճա­ռա­գայթ­նե­րից, քա­մու հետ դե­պի մեզ սլա­ցող փո­շուց:

Կարդալ ավելին

լօ

ԳԵ­ՂԵՑ­ԿՈՒԹ­ՅԱՆ «ՏԵԽ­ՆԻ­ԿԱ­ԿԱՆ» ԿՈՂ­ՄԸ

Գե­ղեց­կութ­յու­նը մեր օ­րե­րում նույն­պես շա­րու­նա­կում է զո­հեր պա­հան­ջել, բայց հիմ­նա­կա­նում զո­հը մեր գրպա­նից է լի­նում՝ գու­մա­րի տես­քով: Հայ­կա­կան «փո­ղին մուն­նա­թը» շա­րու­նա­կում է ար­դիա­կան մնալ, ու գե­ղեց­կութ­յունն այ­սօր կա­րե­լի է նաև գու­մա­րով կա­ռու­ցել: Թե որ­քա­նով է դա լավ՝ հար­ցի մյուս կողմն է ու խիստ սուբ­յեկ­տիվ, սա­կայն 21-րդ ­դա­րում պլաս­տիկ վի­րա­հա­տութ­յունն ի­րա­պես հրաշք­ներ է գոր­ծում:

Կարդալ ավելին

  • «ԱՆ­ՉԱ­ՓԱ­ՀԱՍ» Ա­ՏԱՄ­ՆԵ­ՐԻ ԽՆԱՄ­ՔԸ
  • «ԱՆ­ՉԱ­ՓԱ­ՀԱՍ» Ա­ՏԱՄ­ՆԵ­ՐԻ ԽՆԱՄ­ՔԸ
  • «ԱՆ­ՉԱ­ՓԱ­ՀԱՍ» Ա­ՏԱՄ­ՆԵ­ՐԻ ԽՆԱՄ­ՔԸ

«ԱՆ­ՉԱ­ՓԱ­ՀԱՍ» Ա­ՏԱՄ­ՆԵ­ՐԻ ԽՆԱՄ­ՔԸ

Կա­թի հո­տից եր­ջան­կա­ցող, հա­զիվ մորն ու հո­րը ճա­նա­չող նո­րած­նի մարմ­նի ջեր­մութ­յու­նը կա­մաց-կա­մաց բարձ­րա­նում է: Ե­րեք սե­րունդ ման­կա­կան ա­տամ­նա­բույժ «աշ­խա­տած» տա­տի­կը հե­ղի­նա­կա­վոր եզ­րա­հանգ­մամբ «կարճ է կա­պում»՝ բա­ցա­ռե­լով երկ­րորդ կար­ծի­քի գո­յութ­յու­նը՝ «ե­րե­խան ա­տամ է հա­նում»:

Կարդալ ավելին

էջ 1 - 2

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register